Címlap

Ajánlóink között

old-HH_logo.jpg

Mesterkereső

Belépés


Magyar népi hagyományok tára
PDF Nyomtatás E-mail

Isten hozta minálunk!

Honlapunk az Ön „hon-lapja” szeretne lenni, ahol magyarként otthon érezheti magát: minden oldalán a maga egyszerűségével arra emlékeztet, kik is vagyunk valójában.

Magyarul: „… Jó kedvvel, bőséggel …”

Bővebben...
 
Július 26. Anna PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Anna napi szokások / Anna napi hiedelmek

„Anna, idős népünk ajkán Szent Anna asszony, a szegedi hagyományban Keddasszony, Kedd asszonya.  Ünnepe voltaképpen ama templom fölszentelésének évfordulója, amelyet a IV. században Máriának a Bethesda-tó partján épült szőlőházából alakítottak át. A templom búcsúnapja lett Szent Anna névünnepe, amely Jeruzsálemből Bizáncba, a bizánci egyházba is átkerült. Megülését Justinianus császár tette kötelezővé. Nyugaton nyilván a keresztesháborúk Szentföld-élményének hatására, részben Magyarország közvetítésével és főleg a franciskánizmus nyomán tűnik föl. Hazánkban a Pray-kódex tanúsága szerint a XII. század végén már külön latin nyelvű miséje van, Szent Anna napja pedig pirosbetűs ünnep. Ez föltétlenül a bizánci szomszédsággal függ össze. Vegyük még hozzá, hogy marosszentannai freskója (XIV. század) a legkorábbiak közé tartozik a latin szertartású Európában.

Bővebben...
 
Július 25. Jakab PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Jakab napi hiedelmek

„Jakab apostol, János bátyja, ők ketten a mennydörgés fiai (Márk 3,17). Péterrel és Jánossal ott volt a Táborhegyen, az Úr színeváltozásánál. Ő volt az első, aki az apostolok közül vértanúságot szenvedett. Jakab hispániai térítése, ottani vértanúhalála történelmi forrásokból alig igazolható.
Legendáját a Legenda Aurea nyomán az Érdy-kódexben olvassuk. Eszerint halála után éjjeli időn, az ő szent tanítványai ragadák el ő mestereknek testét és hajóban szerezvén, Galícia országban viteték Szent angyalnak vezérlése miatt. Hol ott vala egy királyné asszony, kinek Luppa vala neve, kinek mikoron hírré tették volna, helyt kérvén temetésre. Az királynéasszony kedég álnokságot gondolván, kűdé egy gonosz emberhez őket, hol ott ottan az temlecbe veték őket. De éjjel Úristennek angyala elszabadojtá és igaz útra vezérlé. Mikoron vitézök mentenek vóna utána, leszakada az héd alattok és mind az vízben halálának. Azt hallván az fejedelem, penitenciára térvén, hátra hívatá őket, és minden kéréseket megengedé.

Bővebben...
 
Július 22. Mária Magdolna PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Mária Magdolna napi hiedelmek

„Mária Magdolna bűnös életből tért meg Krisztushoz. Ismeretes az az evangéliumi kép, amikor Mária Magdolna az Úr lábát drága kenettel megkente, utána pedig hajával törölgette. E cselekedetéért Jézus megígérte neki, hogy ameddig csak az evangéliumot a világon hirdetni fogják, fennmarad az ő szeretetének emlékezete (János 12,3). Mária Magdolna, Bethániai Mária és a Bűnös Asszony ismeretlen alakja már az ókeresztény hagyományban eggyéforrt. A kutatás megállapította, hogy Magdolna dél-franciaországi ereklyéi hamisak, Vézelay mutogatott sírja is jámbor legenda. A magyar Magdolna-kultusz aligha Franciaországból indult ki. Minden valószínűség szerint délnémet kolostorokból került át hozzánk.

Bővebben...
 
Kézművesmeghívó PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raFacebook

Tisztelt Kézműves Mester!

Kérem, engedje meg, hogy megismertethessük Önnel magyar népi hagyományaink új tárházát.

A ’Hungarothéka - Magyar népi hagyományaink tára’ azzal a szándékkal született ezelőtt 4 évvel, hogy legyen egy virtuális tárhely, ahol – mint tiszta és rendezett falitékában – régi magyar hagyományainkat, őseink szellemi és anyagi hagyatékát a lehető legnagyobb teljességgel összegyűjtve mindannyian megtalálhassuk. Ez az örökség azonban nem egy elfekvő kincs, hanem – az Ön jóvoltából is – életünknek ma is élő forrása.

A ’Hungarothéka’ ezért egyszerre szándékozik őrizni s fölfedni e kincsestárat és segítséget nyújtani Önnek e népi kultúra művelésében – magyarán szólva egy olyan vásártér, ahol ugyanannak a magyar hagyománynak szellemi értékeit gyűjtöm-őrzöm én mint magánember és anyagi termékeit értékesítheti Ön, a mesterember.

Kérem, szánjon rá pár percet, hogy részletesebben is bemutatkozhasson a ’Hungarothéka’.

Bővebben...
 
 © 2010 Hungarotheka, Powered by anka.hu - informatikai szolgáltatások